Nabízím tyto služby:

Zůstat v intuici skrze tělo - harmonie pohybem

Chcete, aby  Vaše dítě  zůstalo ve spojení se svou  intuicí?

Přišli jste o ní, když jste byli malí ?

Narodily se Vám indigové, duhové nebo křišťálové děti?

 

Pomocí jednoduchých pohybů a her procvičuji s dětmi, skrze tělo, udržování centra vnímání a přijímání  informací stále otevřené.

 

Při práci s tělem vedu děti k:

   vnímání jednotlivých částí těla a přijímání informací

   dýchání a držení těla

   protahování a  uvolňování těla i emocí

   vnímání rytmu

Pro udržení otevřeného centra vnímání je část hodiny věnována pohybu v maskách. Velký důraz věnuji přizpůsobení  psychomotorickému vývoji dítěte.

Děti jsou rozděleny do skupin dle věku 4-6let,  6-8let a 8-10let

Pracuji v malých skupinkách 5-8 dětí s individuálním přístupem.

Individuální  aktivace intuitivně - informačního vnímání

Aktivace  intuitivně-informačního vnímání   

 

Individuální vedení lektorkou při samostatné hodině .

Aktivace intuitivně-informačního vnímání, které je dětem přirozené a které vývojem a působením okolí postupně do věku 12 let ztrácí.

Záměr je zachovat dětem spojení s intuitivním vnímáním, jako přirozenou součástí  a zůstat ve spojení s touto částí i po 12 roce, kdy vidění přechází ve vědění

a „ kdy vím, co je pro mě to jediné správné“

 

 

Aktivace probíhá 2 x 45 min. ve zvlášť domluvených časech