Individuální aktivace intuitivně - informačního vnímání

Aktivace  intuitivně-informačního vnímání  

Individuální vedení lektorkou při samostatné hodině .

Aktivace intuitivně-informačního vnímání, které je dětem přirozené a které vývojem a působením okolí postupně do věku 12 let ztrácí

Záměr je zachovat dětem spojení s intuitivním vnímáním, jako přirozenou součástí  a zůstat ve spojení s touto částí i po 12 roce, kdy vidění přechází ve vědění

a „ kdy vím, co je pro mě to jediné správné“

 

Aktivace probíhá 2 x 45 min. ve zvlášť domluvených časech

 

Při aktivaci probíhá a následném procvičování

Přirozené propojení pravé a levé hemisféry

Zvýšená schopnost soustředit se

Spojení se vzpomínkami

Zklidnění u dětí, o kterých se říká, že jsou hyperaktivní

Schopnost naciťovat se a intiutivně vnímat

Vnímám jako velmi důležité, když rodiče zprostředkují otevření centra vnímání  a pravidelné procvičování svým dětem, pomocí jakékoliv metody či lektora tak, aby  ve 12 letech ( kdy je mozek dospělý) došlo k přirozenému přechodu z režimu vidění  na režim intuitivního vědění.

Děti tak zůstávají  ve spojení sami se sebou!