O metodě

   Intuitivně  –  informační  vnímání

 

Metoda intuitivně – informačního vnímání vychází z metody Marka Komisarova Intuitivního vidění pro děti  a přijímání základních informací, které přicházejí z vnějšího prostředí. Tyto informace mohou být pro nás přínosné pouze tehdy, pokud jsou přesné. Informace se vývojem, na základě zkušeností  a působením okolí    posouvá do  pozadí a nejsme schopni ji zachytit. Člověk s aktivovaným vnímáním přijímá pouze pravdivé a přesné informace , na základě kterých dělá rozhodnutí.

 

Aktivace a  následné procvičování je zaměřeno na rozvoj schopností se rychle a správně rozhodovat, zůstat v intuici a vnímat prvotní informaci, která k nám přichází.  

Záměrem je zachovat dětem spojení s intuitivním vnímáním, jako přirozenou součástí.

Při aktivaci a procvičování  probíhá:

  • Přirozené propojení pravé a levé hemisféry
  • Zvýšená schopnost soustředit se
  • Spojení se vzpomínkami
  • Zklidnění u dětí, o kterých se říká, že jsou hyperaktivní
  • Schopnost naciťovat se a intuitivně vnímat

Děti tak zůstávají ve spojení sami se sebou!